سرویس های ویژه آسیاتک

512 نامحدود

14000تومان
 • زمان 1 ماه
 • حجم نامحدود
 • سرعت: 512 کیلوبیت
 • مشمول قانون مصرف منصفانه تا سقف 25 گیگابایت
 • مشترکین جدید و قدیم
ثبت نام کنيد

2048 نامحدود

27000 تومان
 • زمان 1 ماه
 • حجم نامحدود
 • سرعت 2048 کیلوبیت
 • مشمول قانون مصرف منصفانه تا سقف 80 گیگابایت
 • مشترکین جدید و قدیم
ثبت نام کنيد

4096 نامحدود

44000 تومان
 • زمان 1 ماه
 • حجم نامحدود
 • سرعت 4096 کیلوبیت
 • مشمول قانون مصرف منصفانه تا سقف 160 گیگابایت
 • مشترکین جدید و قدیم
ثبت نام کنيد

16 مگابیت نامحدود

87000 تومان
 • زمان 1 ماه
 • حجم نامحدود
 • سرعت 16 مگابیت
 • مشمول قانون مصرف منصفانه تا سقف 800 گیگابایت
 • مشترکین جدید و قدیم
ثبت نام کنيد
Asiatech Social telegram instagram facebook